Image 01 Image 02 Image 03
start o firmie nasza oferta porady kontakt
Grunty budowlane

Dobrze wykonane roboty ziemne zawsze wiążą się z wiedzą na temat gruntów budowlanych. Wszystkie prace przeprowadzane w miejscu budowy, które wiążą się z ingerencją w podłoże, należy wykonywać w oparciu o badanie geotechniczne i cechy charakterystyczne gleby, jaka znajduje się na placu budowy. Udaje się dzięki temu dobrze zabezpieczyć wykopy, dostosować techniki obróbki gruntu i maszyny, którymi przeprowadzi się roboty ziemne. Jeśli planujesz w niedługim czasie inwestycję budowlaną, zapoznaj się z naszym krótkim zbiorem informacji na temat gruntów budowlanych.

Wśród gruntów budowlanych można wyróżnić te naturalne (rodzime i naniesione) oraz antropogeniczne (nasypowe), czyli te, do których powstania przyczynił się człowiek. Klasyfikacji jest oczywiście więcej i podłoża dzieli się na mineralne, wśród których wyróżnia się grunty skaliste oraz nieskaliste; i organiczne, które w tym przypadku nas nie interesują (jest to węgiel, torfy itd.). Grunty, które nie są skaliste to gleby drobnoziarniste (np. niespoisty piasek i spoista glina), gruboziarniste (np. żwir) i kamienne (np. otoczaki) – każda wymaga, aby roboty ziemne uwzględniły jej cechy szczególne, a wykopy i transport urobku były prowadzone w szczególny sposób.

Roboty ziemne wymagają od nas określenia właściwości gleby, z którą się pracuje. Przy czynnościach związanych z wykonywaniem fundamentów bardzo ważna jest nośność gruntu, czyli jej zdolność do reagowania na działające na nią obciążenie. Trzeba poprawnie wyznaczyć jego wartość krytyczną, aby zapobiec przyszłym katastrofom budowlanym. Bardzo ważną właściwością jest także ściśliwość gleby, czyli możliwości ściśnięcia się danego gruntu pod wpływem silnie działającej na niego siły. Istotną rolę pełni poziom wilgotności gleby oraz jej porowatość (w porach zbiera się woda, która zimą zamarza).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy oczywiście sprawdzić poziom wód gruntowych, które oddziałują na podłoże. Bez uwzględniania tych danych w projekcie, roboty ziemne nie mogą się odbyć.

 
Porady

 
 
Start  |  O firmie  |  Nasza oferta  |  Porady  |  Kontakt © Usługi Transportowe Mariusz Cieliński 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: hajime studio